KUSAS PAMATSKOLAS
interešu nodarbību laiks 2018./2019.m.g. pa nedēļas dienām

 

  Diena

Pulciņš

Laiks

Vadītājs

Piezīmes

P

CSD

13.30-15.00

Agris Sārs

 13.30-14.00    1.-3.kl

 14.00-15.00    4.-5.kl.

Modelēšana, kokapstrāde

15.10-15.50

Andris Jansons

 

O

Dejas

13.30-14.10

Iveta Ļubovicka

 

Tava iespēja (SMU)

13.30-14.10

Vita Frīdvalde

 

Sports

14.20-15.00

Agnis Beķeris

 

T

Mūzika, ansamblis

 8.10-8.50

Aivars Cimbulis

 

Radošā darbnīca

 14.20-15.00

Vita Frīdvalde

 

Mūzika, ansamblis

 14.20-15.00

Aivars Cimbulis

 

C

Teātris, improviz.

 8.10-8.50

Laima Vanaga

 

Vizuālā māksla

13.30-14.10

Agris Sārs

 

Keramika

13.30-16.00

Jānis Seiksts

 

Sports

14.20-15.00

Agnis Beķeris

 

Dejas

15.10-15.50

Iveta Ļubovicka

 

Pk

DambreteDejas

8.10-8.50

13.30-14.10

Agris Sārs

Iveta Ļubovicka

 


Tava iespēja (SMU)

13.30-14.10

Vita Frīdvalde

 

Mazpulki

14.20-15.00

Baiba Beķere

 

 Kusas pamatskolas stundu saraksts 2018./2019. m.g.   

Diena Stunda Laiks 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Pulciņi
Pirmdiena 0. 8.10 - 8.50                    
1. 9.00 – 9.40 Latviešu v. Matemātika Latviešu v. Latviešu v. Dabaszinības Latviešu v. Angļu Angļu Krievu v.  
2. 9.50 – 10.30 Angļu v. Latviešu v. Angļu v. Latviešu v. Latviešu v. Dabaszinības Bioloģija Bioloģija Matemātika  
3. 10.40 – 11.20 Matemātika Latviešu v. Matemātika Matemātika Matemātika Sociālās zin. Krievu v. Krievu v. Latviešu v.  
4. 11.30 – 12.10 Dabaszinības Sociālās zin. Dabaszinības Vizuālā m. Dabaszinības Vizuālā m Latv.vēsture Latv.vēsture Angļu v.  
5. 12. 40 – 13.20 Vizuālā m. Vizuālā m. Vizuālā m. Vizuālā m. Angļu v. Matemātika Ģeogrāfija Ģeogrāfija Latv.vēsture  
6. 13. 30 – 14.10         Sociālās zin. Mājt. un tehn.   Mājt. un tehn Bioloģija CSD
7. 14.20 – 15.00           Mājt. un tehn.   Mājt. un tehn. Sociālās zin.  
8. 15.10 – 15.50                   Modelēšana
Otrdiena 0. 8.10 - 8.50             Matemātika Fizika    
1. 9.00 – 9.40 Matemātika Matemātika Matemātika Latviešu v. Latviešu v. Angļu v. Matemātika Matemātika Fizika  
2. 9.50 – 10.30 Latviešu v. Latviešu v. Latviešu v. Sports Mājt. un tehn. Latviešu v. Angļu v. Angļu v. Matemātika  
3. 10.40 – 11.20 Latviešu v. Dabaszinības Latviešu v. Angļu v. Mājt. un tehn. Latviešu v. Sports Sports Matemātika  
4. 11.30 – 12.10 Sociālās zin. Sports Sociālās zin. Matemātika Sports Matemātika Latviešu v. Latviešu v. Angļu v.  
5. 12. 40 – 13.20     Angļu v. Latviešu v. Latviešu v. Matemātika Matemātika Matemātika Sports  
6. 13. 30 – 14.10         Matemātika Sports Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Literatūra Dejas/SMU
7. 14.20 – 15.00             Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Literatūra Sports
8. 15.10 – 15.50                 Vizuālā m.  
Trešdiena 0. 8.10 - 8.50               Fizika   Mūzika
1. 9.00 – 9.40 Mūzika Latviešu v. Mūzika Matemātika Matemātika Angļu v. Literatūra Literatūra Sports  
2. 9.50 – 10.30 Matemātika Matemātika Matemātika Mūzika Angļu v. Matemātika Literatūra Literatūra Matemātika  
3. 10.40 – 11.20 Latviešu v. Angļu v. Latviešu v. Sports Latviešu v. Mūzika Matemātika Matemātika Mājt. un tehn.  
4. 11.30 – 12.10 Sports Mūzika Sports Angļu v. Mūzika Literatūra Matemātika Matemātika Mājt. un tehn.  
5. 12. 40 – 13.20   Sports Angļu v. Latviešu v. Sports Literatūra Mūzika Mūzika Matemātika  
6. 13. 30 – 14.10       Sociālās zin.   Sports Vizuālā m Vizuālā m Mūzika  
7. 14.20 – 15.00             Sports Sports Latviešu v. Radošā darbn./Mūzika
8. 15.10 – 15.50                    
Ceturtdiena 0. 8.10 - 8.50                   Teātris
1. 9.00 – 9.40 Matemātika Mūzika Matemātika Dabaszinības Mūzika Pas.vēsture Angļu v. Angļu v. Fizika  
2. 9.50 – 10.30 Mūzika Latviešu v. Mūzika Angļu v. Matemātika Informātika Informātika Ķīmija Krievu v.  
3. 10.40 – 11.20 Sports Matemātika Sports Matemātika Matemātika Mūzika Krievu v. Krievu v. Ķīmija  
4. 11.30 – 12.10 Latviešu v. Ētika Latviešu v. Sports Latviešu v. Sociālās zin. Matemātika Matemātika Pas.vēsture  
5. 12. 40 – 13.20 Mājt. un tehn. Sports Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Sports Latv.vēsture Latviešu v. Latviešu v. Ģeogrāfija  
6. 13. 30 – 14.10       Mūzika Sociālās zin. Krievu val. Sports Sports Matemātika Viz.m./Keramika
7. 14.20 – 15.00             Sociālās zin. Sociālās zin. Bioloģija Sports
8. 15.10 – 15.50                   Dejas
Piektdiena 0. 8.10 - 8.50               Ķīmija    
1. 9.00 – 9.40 Latviešu v. Latviešu v. Latviešu v. Matemātika Informātika Dabaszinības Krievu v. Krievu v. Latviešu v.  
2. 9.50 – 10.30 Dabaszinības Dabaszinības Dabaszinības Latviešu v. Literatūra Matemātika Pas.vēsture Pas.vēsture Ķīmija  
3. 10.40 – 11.20 Ētika Mājt. un tehn. Ētika Sociālās zin. Literatūra Angļu v. Ģeogrāfija Ģeogrāfija Krievu v.  
4. 11.30 – 12.10 Vizuālā m. Vizuālā m Vizuālā m. Dabaszinības Vizuālā m. Latviešu v. Bioloģija Bioloģija Angļu v.  
5. 12. 40 – 13.20 Klases st. Klases st. Klases st. Klases st. Angļu v. Krievu v. Latviešu v. Latviešu v. Ģeogrāfija  
6. 13. 30 – 14.10         Klases st. Klases st. Klases st. Klases st. Klases st. Dejas/ Dambrete/SMU
7. 14.20 – 15.00                   Mazpulki

   

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .